சென்னை தி.நகரில் ரூ.2கோடி மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை