சூஃபி ஞானி கதைகள் | Sufi Stories

glitzdigital

கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் உண்மையை ஆராய்வதே மெய். .

 

View More...
Show
Load More...
;
vaarta logo
Welcome to Vaarta
Connect with your email address.
OR
Forgot Password?
skip_previous
pause_circle_filled
skip_next
00:00 / 00:00
volume_up
skip_previous
play_circle_filled
skip_next
00:00 / 00:00
volume_up