ஐங்கரனின் கர்ணபரம்பரைக் கதைகள்

Raja Nagarajan

சரித்திர வகுப்பிகளில்,அலக்சாண்டருக்கும் 

போரஸ் மன்னருக்கும் நடந்த போரில் 

போரஸ் தோற்றதாகவும்,பிறகு 

அலக்சாண்டருடன், நட்பாக

 இருந்ததாக படித்திருக்கிறோம்.

ஆனால்,அந்த போர் நடந்த இடத்தில் 

வசிக்கும் மக்கள்

பரம்பறையாக சொல்லும் கதை 

வித்தியாசமானது.

அதன்படி,போரஸ் தான் 

ஜயித்தான்.

அது என்ன கதை?

கதையை கேளுங்கள்

View More...
Show
Recommended
Load More...
;
vaarta logo
Welcome to Vaarta
Connect with your email address.
OR
Forgot Password?
skip_previous
pause_circle_filled
skip_next
00:00 / 00:00
volume_up
skip_previous
play_circle_filled
skip_next
00:00 / 00:00
volume_up